uvod

Curriculum vitae

Jan F. Veselý je prvním profesionálním houslařem v Pardubickém kraji, zabývající se výrobou a opravami strunných hudebních nástrojů. V jeho ateliéru vznikají tradičním ručním způsobem nejen housle, violy, violoncella, ale i historické nástroje, jako jsou viola da gamba a viola d'amore. Dalšími hudebními nástroji, kterými se zabývá, jsou romantické kytary.

2016 Výstava houslařského umění v Krajské knihovně v Pardubicích Jan F Veselý
Jan F. Veselý, 2017
2015 Výstava hudebních nástrojů ve Francii – Konzervatoř Beauvais
2015 Výstava hudebních nástrojů na konzervatoři v Abbeville, Francie
2015 Ocenění certifikátem Asociace regionálních značek jako certifikovaný produkt Kraje Pernštejnů
2014 Spolupráce a podpora mezinárodních kurzů Litomyšl www.litomyslmasterclass.org
2014 Sponzor komorního souboru Barocco sempre giovane www.barocco.cz
2014 Křest CD a spolupráce s kytaristou Lukášem Sommerem www.lukassommer.eu
2014 Odborná přednáška pro ZUŠ Polička www.zusbmpolicka.cz
2013 Výstava na hudebním veletrhu For Music and Show 2013
2013 Sponzor XXXVII. Ročníku soutěžní přehlídky konzervatořích a hudebních gymnázií ČR www.konzervatorpardubice.eu
2012 Prodej a opravy hudebních nástrojů do zahraničí - Francie, Rakousko, Německo
2011 Rozšíření činnosti do zahraničí, Francie
2010 Založení houslařského ateliéru Jan F. Veselý na konzervatoři v Pardubicích
2010 Spolupráce a podpora Konzervatoře Pardubice www.konzervatorpardubice.eu
2007 Člen Cechu houslařů pražských http://www.cechhouslaru.cz/vesely-jan/
2007 Lektor na umělecko-průmyslové škole v Hradci Králové
2007 Řádné ukončení studia na Umělecko-průmyslové škole v Hradci Králové
2004 Řádné ukončení studia na Střední odborné houslařské škole v Lubech u Chebu, ukončeno maturitní zkouškou
2004 Působení v ateliéru v Pardubicíh
2003 Výroba houslí pod dozorem mistra houslaře Arpáda Siváka a mistra houslaře Jiřího Pátka
2002 Opravy hudebních nástrojů u mistra houslaře Jiřího Pátka
2001 Výroba houslí pod dozorem mistra Jiřího Pátka
2000 Studium Střední odborné houslařské školy v Lubech u Chebu

Kontakt

Jan F. Veselý
adresa: Sukova tř. 1260, 530 02 Pardubice
Česká republika
IČO: 74792946
tel.: +420 605 143 405
email: info@luthier-vesely.com

Cech houslařů pražských Kraj Pernštejnů